Δημοκρατία και Εκπαίδευση

  • Μαθησιακές διαδικασίες για την ανάπτυξη της δημοκρατικής σκέψης και συμπεριφοράς
  • Ο ρόλος των μαθητικών κοινοτήτων στην ανάπτυξη της δημοκρατικής σκέψης και συμπεριφοράς
  • Τι είναι και τι δεν είναι δημοκρατία;
  • Ο ρόλος των πολιτειακών θεσμών της αθηναϊκής δημοκρατίας στη σύγχρονη δημοκρατική σκέψη και συμπεριφορά
  • Αγωγή στη διαφορετικότητα και τη δημοκρατία
  • Η θέση των παιδιών στη σύγχρονη δημοκρατική σκέψη και συμπεριφορά
  • Ισονομία – ισοπολιτεία: η θέση των γυναικών στα σύγχρονα πολιτικά συστήματα