Εγγραφή

Η παρακολούθηση των εισηγήσεων και ανακοινώσεων του συνεδρίου είναι ελεύθερη για το κοινό, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στην αίθουσα του συνεδρίου, κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία.

Όσοι καταβάλλουν οικονομική συμμετοχή ως ακολούθως:

θα παραλάβουν κατά την προσέλευσή τους στη γραμματεία το φάκελο του συνεδρίου που περιλαμβάνει:

  1. Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου
  2. Βεβαίωση Συμμετοχής στο Συνέδριο, όπου αναγράφεται ο συνολικός αριθμός διδακτικών ωρών που αντιστοιχούν στην παρακολούθηση του συνεδρίου
  3. Άλλο υλικό (αν υπάρχει)

Επίσης μετά το πέρας του συνεδρίου και την ολοκλήρωση των πρακτικών, αποστέλλεται στους συμμετέχοντες που κατέβαλαν την οικονομική συμμετοχή, εισηγητές και ακροατές, ηλεκτρονική διεύθυνση και κωδικός πρόσβασης για την απόκτηση του ηλεκτρονικού τόμου των πρακτικών του συνεδρίου.

Καταβολή οικονομικής συμμετοχής σε τραπεζικό λογαριασμό:

Ειδικότερα για τους εισηγητές ισχύουν τα εξής:

  • Το κόστος συμμετοχής κάθε εισηγητή, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, και εφόσον ο αριθμός των ανακοινώσεών του δεν ξεπερνά τις δυο, αυτόνομα ή σε συγγραφική ομάδα, παραμένει το ίδιο, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.
  • Για κάθε ανακοίνωση πέραν των δύο, κάθε συγγραφέας επιβαρύνεται με το ποσό των 50€ έκαστη.
  • Συμμετοχή πληρώνουν όλοι οι εισηγητές που συμμετέχουν σε μία ανακοίνωση
  • Η συμμετοχή με αναρτημένη ανακοίνωση (poster) γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου.