Επικοινωνία

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών

http://www.elppo.gr


Ταχ. Διεύθυνση:
Αντωνίου Οικονόμου 8, Άγιος Βασίλειος 26504, Ρίο Αχαΐας

Τηλέφωνα: 2613-019948, 2610-993855, 698-1173993
Fax: 2610-993855

e-mail επικοινωνίας για το 1ο συνέδριο: 1democracy@inpatra.gr