Ελληνικό πολιτικό σύστημα, παγκοσμιοποίηση και οικονομία της αγοράς

 • Αντιπροσωπευτική δημοκρατία ή κομματική ολιγαρχία;
 • Υποψήφιοι βουλευτές: χρίσμα από το κόμμα ή απευθείας ανάδειξη και εκλογή από τους πολίτες;
 • Διαδικασία κατάρτισης ψηφοδελτίου: διαμόρφωση από το κόμμα ή από τους πολίτες που συντάσσονται με τις αρχές του κόμματος;
 • Θητεία αρχηγού κόμματος: αορίστου χρόνου ή χρονικά προσδιορισμένη;
 • Η αναγκαιότητα αποστεγανοποίησης του ελληνικού πολιτικού συστήματος
 • Η αναγκαιότητα αποδόμησης του εξουσιοκεντρικού χαρακτήρα του ελληνικού πολιτικού συστήματος
 • Η αναγκαιότητα αλληλεπίδρασης του πολιτικού συστήματος με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, εγχώριο και παγκόσμιο
 • Δεδηλωμένη και δημοκρατικότητα
 • Αναλογικότητα και δημοκρατικότητα
 • Αναλογικότητα και αποκέντρωση
 • Απλή αναλογική και δημοκρατικότητα
 • Συμμετοχικότητα και δημοκρατία
 • Γιατί δεν ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού;