Οι παθογένειες της ελληνικής δημοκρατίας και του πολιτικού συστήματος

 1. Οι δικλείδες προστασίας των πολιτικών και η έλλειψη δικλείδων προστασίας των πολιτών
 2. Οι κομματικές ανανεώσεις που οδηγούν στην μετενσάρκωση του παλαιοκομματισμού
 3. Η απόσταση μεταξύ πολιτών και κυβέρνησης
 4. Η δυσπιστία των πολιτών προς την κυβέρνηση
 5. Η ανειλικρινής στάση των πολιτικών προς τους πολίτες
 6. Η διγλωσσία των κυβερνήσεων
 7. Συγκεντρωτικό κράτος – συγκεντρωτισμός
 8. Η έλλειψη περιφερειακής νοοτροπίας
 9. Η πρωτεύουσα: το κράτος των Αθηνών
 10. Ασυδοσία, διαφθορά, αχρειότητα, διαπλοκή: Τα βασικά συστατικά μιας πολιτικής συνταγής που διαιωνίζεται από την απελευθέρωση μέχρι σήμερα και τα αίτια της δημιουργίας τους
 11. Ποιοι είναι “μέσα στο σύστημα” και ποιοι “έξω από το σύστημα”