Τα ελληνικά πολιτικά συστήματα από την απελευθέρωση μέχρι σήμερα

  • Προσωρινή Διοίκηση της Ελλάδας
  • Η Ελληνική Πολιτεία του Καποδίστρια
  • Βασιλευόμενη Δημοκρατία
  • Δικτατορία
  • Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία