Εθελοντές

Γίνε Εθελοντής!

  • Είσαι φοιτητής Παιδαγωγικού Τμήματος, Τμήματος Φιλολογίας, Νηπιαγωγών, Η/Υ, Διοίκησης Επιχειρήσεων;
  • Έχεις δημιουργικές ιδέες, οργανωτικές ικανότητες και διαθέσιμο ελεύθερο χρόνο;
  • Θέλεις να αποκτήσεις ικανότητες και γνώσεις μέσα από βιωματικές δραστηριότητες;
  • Θέλεις να έρθεις σε επαφή με εκπαιδευτικούς και πανεπιστημιακούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό;
  • Θέλεις να συμμετάσχεις στην οργάνωση διεθνών συνεδρίων και να λάβεις πιστοποίηση γι’ αυτό;

Τότε, σε καλούμε να δηλώσεις συμμετοχή ως εθελοντής στο 1ο Διεθνές Συνέδριο “Δημοκρατία: Μύθος ή Πραγματικότητα;” συμπληρώνοντας την Αίτηση Εγγραφής Εθελοντών.

Επιθυμητά προσόντα

  • Να γνωρίζεις πολύ καλά την ελληνική και αγγλική γλώσσα (γραπτά και προφορικά). Η γνώση επιπλέον γλώσσας θα αξιολογηθεί θετικά.
  • Να χειρίζεσαι πολύ καλά τα ηλεκτρονικά μέσα και προγράματα. Απαραίτητη γνώση και εμπειρία e-mailing, χρήση Word, Excel κ.λπ. Η γνώση επιπλέον προγραμμάτων θα αξιολογηθεί θετικά.
  • Να έχεις ευχέρεια εργασίας διαδικτυακά και τηλεφωνικά.
  • Να σε χαρακτηρίζουν η αισιοδοξία, η θετική ενέργεια, η επικοινωνιακή ικανότητα και οργάνωση.
  • Η προηγούμενη συμμετοχή σε αντίστοιχη θέση θα αξιολογηθεί ιδιαιτέρως θετικά.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος

Στείλε το βιογραφικό σου σημείωμα στο 1democracy@inpatra.gr